Tani Hosting | Rejestracja Domen | Serwery VPS Tani Hosting | Rejestracja Domen | Serwery VPS PocztacPanelPanel Klienta
HostingO nas Tani Hosting Hosting Rejestracja Domen Serwery VPS Domeny Domeny Hosting Pomoc Hosting Kontakt
Zarejestruj domenę:


Kody authinfo

Aby uzyskać kod authinfo dla domeny należy wypełnić wniosek http://netmark.pl/authinfo.pdf i wraz z dołączonymi w formie skanu dokumentami przesłać go na adres authinfo@netmark.pl.

Poprawnie wypełniony formularz musi zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania. W przypadku pełnomocnictwa należy przesłać poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa.

Do wniosku proszę dołączyć dokument potwierdzającego status Abonenta:

- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

- dla spółek cywilnych - kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;

- dla spółek handlowych - kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Wniosek należy przesłać z adresu e-mail administracyjnego dla domeny.

Numer Partnera CSP : 800

Partner Netmark (Consulting Service) wydaje kody transferowe w ciągu 7 dni.Czy odpowiedź jest wystarczająca ?

Dodaj do ulubionych
Wydrukuj artykuł


© NETMARK 2005-2017    |    Regulamin    |   TANI HOSTING | REJESTRACJA DOMEN    |    Serwis wykorzystuje pliki cookie: Zobacz zasady